Uiteindelijk gaat iemand altijd dood.Je bent langer dood dan dat je leefde

29 nov

CONTACT VIA  LOWY.CREMERS.SENIOR@GMAIL.COM

http://www.nederlandersinudonthanicity.nl

 

www.eurotv.asia

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!!!

3000 volgers,eigen youtube

kanaal,news online.

Een bijdrage ingezonden door een van onze lezers: 

 aLS  Dhr Marinus Pierlala  komt de man met de zeis en dan is het gewoon over!!!

Zeer geachte redactie kunt en wil u mijn bijdrage aan uw gewaardeerde  weblog  toevoegen?

Het gaat over de dood en dood gaan in Thailand.

Vroeg of laat gaat iedereen dood,en om dat je altijd langer dood zal zijn dan dat je ooit leefde  mijn verzoek.

Dikwijls heb ik in Thailand meegemaakt dat er plots mensen dood gingen en dat de Thaise nabestaanden totaal niet wisten wat en hoe te handelen omdat de overledene een Farang was!!!!

Meestal werd  na dat de dood was vastgesteld van een farang  er een overlijdensacte opgemaakt door een arts. Soms  bracht men het lijk naar een hospitaal en ging het daar de koelruimte in ,in afwachting  van wat de familie wilde.

Ook werd het lijk soms thuis 3 dagen in de huiskamer opgebaard  en zaten de buurt en nabestaanden 3 dagen voor het huis  elke avond te gokken.

Dat is verboden maar in de Isaan gebeurd dit meestal onder toezicht van een politieagent.

De monniken komen enkele dagen hun gebed zingen en prevelen aan het huis van de overledenen.

Dan krijgen die monnikken goed en veel te eten en gaan weer weg.

 

Na 3 dagen is er dan een crematie en krijgen die monnikken meestal nieuwe kleren  ,en daarna na de crematie volgt dikwijls een groot feest  met veel heel veel eten drank en mooie danseressen aan het huis van de overledenen.

Niemand gaat graag dood,maar je moet er ook niet bang voor zijn.

Om nu terug te komen wat te doen bij overlijden van een Farang in de Isaan?

Allereerst raad ik elke farang aan:maak een  brief op liefst in het Engels en of Thais,waarin jij bij leven verklaard  wat de nabestaande gelieve te doen bij jouw eventuele overlijden.

In die brief die je ergens  in je buro la of bij je waarde papieren in een gesloten envelop legd zet je op de buiten kant van die envelop:

Deze envelop mag je pas openen na dat ik ben overleden!

De inhoud van die broef moet dan het volgende bevatten, een copy van je paspoort,een copy van je bankgegevens  en eventuele email of post adressen van je naaste familie uit Nederland waar je die bij overlijden kun bereiken.

Je zet in die brief  het adres van de Nederlandse ambasszde te Bangkok  en die stel je als eerste op de hoogte  door je vrouw of een goede kennis dat jij de Farang helaas bent overleden.Dan komt het hele overlijdenscircus van zelfs opgang.

Je krijgt dan van zelfs bericht per email van Buitenlandse zaken over de afwikkeling van  dit alles.

Je kan als er behoefte aan bestaat  via buitenlandse zaken contact leggen met familie van de overledene in Nederland.

Ze helpen je bij alles!

Als het lijk echter langere tijd in de koeling in het hospitaal blijft dan hangt daar een behoorlijk prijskaartje aan,en je krijgt het lichaam van de overledene niet vrij zo lang die kosten niet zijn voldaan.

De overledene wordt ook wel eens in de Tempel opgebaard  enkele dagen tot de crematie  gaat beginnen.

Je kan in je brief voor dat je dood gaat aangeven hoe en wat er moet gebeuren als je eenmaal dood zou zijn.De een wil wel een enorm feest na zijn dood georganiseerd door de nabestaande in Thailand en een ander wil het simpel houden .Er zijn er die gewoon als overledenen terug naar Nederland  gaan als de Nederlandse familie dat zou willen ,omdaar gecremeerd of begraven te worden.

Bedenk echter wel dat als je uitgeschreven bent uit Nederland dat je dan nooit bvb in Thailand  verzekerd zal zijn of  op een Nederlandse overlijdensverzekering  een beroep kunt doen .Zelf was ik 18 jaar bij Dela uitvaartverzekering in NL,maar bij vestiging en uitschrijving  uit NL  werd de polis beeindigd door Dela.

Is er geen geld om voor een Farang  in de Isaan een crematie  tegeven? Dan kan de vrouw meestal een Thaise een deal sluiten met de Monniken in de tempel en wordt deze overledene  eenvoudig  voor enkele duizende  Bathjes toch in stilte gecremeerd. Dus niemand blijft boven de grond staan alles heeft een oplossing.

Ik hoop  dat deze bijdrage  wat meer en beter inzicht geeft wat en hoe te handelen als je  man of vriend etc  in de Isaan komt te overlijden.Uiteindelijk heeft niemand het eeuwige leven (gelukkig is dit een eerlijk feit)

Voor alle nabestaanden  zeg ik dan Sterkte met uw verlies! Marinus Pierlala  Udonthani.

 

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ze als reactie in naar lowy.cremers.senior@gmail.com

%d bloggers liken dit: