storm in Thailand eist 1e dode

5 jan

http://www.nederlandersinudonthanicity.nl

udonthanicityweblog@gmail.com

(prive) lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!  3000 volgers.

marek@eurotv.asia
www.eurotv.asia

Een bijdrage van onze man  in Crabi Henk de Weerman.

De cyclonale storm “PABUK” boven de Golf van Thailand en het aangrenzende Thailand verplaatste zich in het westen naar het noordwesten met een snelheid van 16 km / u in de afgelopen 6 uur. It lay centered at 1730 hours IST of today, the 04th January, 2019 over Thailand near latitude 8.5°N and longitude 99.7°E, about 820 km east-southeast of Port Blair. Het lag gecentreerd rond 1730 uur IST van vandaag, de 04 januari 2019 boven Thailand in de buurt van breedtegraad 8,5 ° N en lengtegraad 99,7 ° oosterlengte, ongeveer 820 km ten oosten-zuidoosten van Port Blair. It is very likely to move west-northwestwards and emerge into Andaman Sea by tomorrow, the 05th January, 2019 forenoon. Het is zeer waarschijnlijk dat het zal verplaatsen naar het westen en het noordwesten en morgenochtend 5 januari 2019 in de Andaman Zee zal verschijnen. Thereafter, it is very likely to move northwestwards and cross Andaman Islands around evening/night of 06th January as a cyclonic storm with a wind speed of 70-80 kmph gusting to 90 kmph. Daarna zal het zeer waarschijnlijk noordwestwaarts gaan en de Andaman-eilanden rond de avond / nacht van 06 januari kruisen als een cyclonale storm met een windsnelheid van 70-80 km / u windvlagen tot 90 km / u. Thereafter, it is very likely to move north-northwestwards and then recurve northeastwards towards Myanmar coast and weaken gradually during 7th-8th January, 2019. Daarna zal het zeer waarschijnlijk noord-noordwestwaarts gaan en dan noordoostwaarts naar de kust van Myanmar recurve en geleidelijk verzwakken gedurende 7-8 januari 2019.

Heavy rainfall warning Waarschuwing voor zware regenval

Rainfall at many places with heavy falls at isolated places very likely to commence over Andaman Islands from 5th January evening. Regenval op veel plaatsen met zware watervallen op geïsoleerde plaatsen begint zeer waarschijnlijk vanaf de avond van 5 januari op de Andaman-eilanden. Intensity is very likely to increase with rainfall at most places with heavy to very heavy rainfall at a few places on 6th and at isolated places on 7th over Andaman Islands. De intensiteit neemt zeer waarschijnlijk toe met de regenval op de meeste plaatsen met zware tot zeer zware regenval op enkele plaatsen op de zesde plaats en op geïsoleerde plaatsen op de zevende plaats boven de Andaman-eilanden.

Wind warning Windwaarschuwing

Gale wind speed reaching 80-90 kmph gusting to 100 kmph is likely to prevail over Andaman Sea and along & off south Myanmar & Thailand coasts till 5th evening. De windsnelheid van de windgolven die 80-90 km / u windvlagen bereikt tot 100 km / u zal waarschijnlijk de overhand hebben over de Andaman Zee en langs en uit de zuidkust van Myanmar en Thailand tot de vijfde avond.

Gale wind speed reaching 70-80 kmph gusting to 90 kmph is likely to prevail over Andaman Islands, Andaman Sea and adjoining areas of eastcentral and southeast Bay of Bengal from the 5th evening to 7th morning. De windsnelheid van de windgolven die 70-80 km / u windvlagen tot 90 km / u bereikt, zal waarschijnlijk de overhand hebben op de Andaman-eilanden, de Andaman Zee en aangrenzende gebieden in de oostelijke en zuidoostelijke Baai van Bengalen vanaf de 5e avond tot de 7e ochtend. It is very likely to gradually decrease thereafter becoming 50-60 kmph gusting to 70 kmph over southeast Bay of Bengal, Andaman Islands and adjoining Andaman Sea & eastcentral Bay of Bengal by 8th morning and 40-50 kmph gusting to 60 kmph over eastcentral and adjoining southeast Bay of Bengal by 8th evening. Het zal zeer waarschijnlijk geleidelijk afnemen tot 50-60 km / u windvlagen tot 70 km / u boven zuidoosten Baai van Bengalen, Andaman Eilanden en aangrenzende Andaman Zee & oostcentrale Baai van Bengalen tegen 8e ochtend en 40-50 km / u windvlagen tot 60 km / u boven oostcentral en aangrenzend zuidoosten van de Baai van Bengalen tegen 8e avond.

Squally wind speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph is likely to over Nicobar Islands till 6th. Squally windsnelheid van 40-50 km / u windvlagen tot 60 km / u is waarschijnlijk langer dan Nicobar Eilanden tot 6e.

Sea condition Zee staat

The sea condition will be high over Andaman Sea along and off south Myanmar and Thailand coast till 5th evening. De toestand van de zee zal hoog zijn boven de Andaman Zee langs en af ​​zuidkust van Myanmar en Thailand tot de vijfde avond.

The sea condition will be high over Andaman Islands, Andaman Sea and adjoining areas of eastcentral and southeast Bay of Bengal from the evening of 5th till the morning of 7th. De toestand van de zee zal hoog zijn over de Andaman-eilanden, de Andaman Zee en aangrenzende gebieden van oostcentral en zuidoosten van de Baai van Bengalen vanaf de avond van 5 tot de ochtend van 7. Thereafter, it will become very rough over southeast Bay of Bengal, Andaman Islands and adjoining Andaman Sea and eastcentral Bay of Bengal by 8th morning and rough over eastcentral and adjoining southeast Bay of Bengal by 8th evening. Daarna wordt het tegen de 8e ochtend erg ruw over de zuidoosten van de Baai van Bengalen, de Andaman-eilanden en de aangrenzende Andaman Zee en de oostelijke Golf van Bengalen en tegen de 8e avond ruw over oostcentral en grenzend aan de zuidoostelijke Baai van Bengalen.

The sea condition will be very rough over Nicobar Islands till 6th. De toestand van de zee zal tot 6e jaar erg oneffen zijn over Nicobar Eilanden.

Damage Expected over Andaman Islands: Schade verwacht over de Andaman-eilanden:

Damage to thatched huts, minor damage to power and communication lines due to breaking of branches. Schade aan rieten hutten, geringe schade aan stroom- en communicatielijnen door het afbreken van takken. Major damage to Kutcha and damage to Pucca roads. Grote schade aan Kutcha en schade aan Pucca-wegen. Uprooting of small trees and some damage to paddy crops, banana, papaya trees and orchards. Ontworteling van kleine bomen en enige schade aan padiegewassen, bananen, papajabomen en boomgaarden. Sea water inundation in low lying areas after erosion of Kutcha embankments. Zeewater overstroming in laaggelegen gebieden na erosie van Kutcha-taluds.

Action suggested Voorgestelde actie

People in Andaman Islands are advised to remain in safe places. Mensen op de Andaman-eilanden worden geadviseerd om op veilige plaatsen te blijven.

Total suspension of fishing operation over Andaman Sea and adjoining southeast and eastcentral Bay of Bengal during 4th-7th January and over eastcentral & adjoining southeast Bay of Bengal on 8th. Totale schorsing van de visactie over de Andaman Zee en aansluitend aan de zuidoost- en oostcentrale Baai van Bengalen op 4 en 7 januari en op 8 november aan de oostkant en aan de zuidoostelijke Golf van Bengalen.

Fishermen are advised not to venture into Andaman Sea and adjoining southeast and eastcentral Bay of Bengal during the same period. Vissers wordt geadviseerd om in dezelfde periode niet naar de Andaman Zee en de aangrenzende zuidoosten- en oostcentralebaai van Bengalen te trekken.

 

De tropische storm Pabuk is vanmiddag met zware regenval en hevige rukwinden aan land gegaan in de provincie Nakhon Si Thammarat in het zuiden van Thailand. Dat is eerder dan verwacht. Aanvankelijk hadden de meteorologen de tropische storm voor de avond voorspeld. Een visser verdronk voor de kust toen zijn boot kapseisde. Een van de andere opvarenden is nog vermist. De storm is ondertussen in kracht afgenomen en trekt richting Surat Thani. Touroperator TUI vraagt aan zijn 105 toeristen in de getroffen regio om strikt de regels van de lokale autoriteiten op te volgen

Even bellen of mailen  0850002613

Eenmaal aan land waaiden bomen om en vlogen daken van de huizen, maar al snel werd de tropische storm gedegradeerd tot een tropische depressie. De autoriteiten waarschuwen nog wel voor vloedgolven. 

Duizenden mensen geëvacueerd

Meer dan 6.000 mensen, voornamelijk inwoners van de provincie Nakorn Si Thammarat, werden geëvacueerd, zo zegt de Thaise dienst Rampenbestrijding. In de provincie werden ook de luchthavens gesloten.

De storm zal ook de bij toeristen erg populaire regio’s Phuket, Ko Samui en Krabi treffen. Alle vluchten van en naar Ko Samui zijn uit voorzorg geannuleerd. Verwacht wordt dat in de loop van de dag nog meer Thaise luchthavens dat voorbeeld zullen volgen. Ook het ferryverkeer ligt al zeker tot morgen stil.

Maar onze weerman  verwacht niet dat er veel slachtoffers zullen vallen omdat men goed rekening heeft gehouden met de storm. Het is ook maar de vraag hoe de storm zich ontwikkelt in vergelijking met eerdere stormen. Tot nu lijkt hij niet in kracht toe te nemen.

Verrast

De elektriciteit is in sommige delen uitgevallen. Inwoners mogen voorlopig niet naar buiten. Ook de Nederlandse toerist Hilde Habing blijft voorlopig in haar hotel op Koh Samui. Ze is verrast door het slechte weer.

“We wisten dat er slecht weer met regen zou aankomen, maar niemand vertelde ons dat er zo’n grote storm werd verwacht”, zegt onze man terplaatse. “We kwamen met de boot aan, terwijl er op dat moment al mensen in de rij stonden om het eiland met schepen te verlaten.”

De storm trekt naar verwachting morgen over het gebied aan de oostkust en trekt dan morgen over land verder naar de westkust naar toeristische bestemmingen als Krabi en Phuket.

 

%d bloggers liken dit: