2000 mensen raken mogelijk uitkering kwijt.UWV gaat herkeuren.

12 jun

http://www.nederlandersinudonthanicity.nl

 

Ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!!!!

3000 volgers online.
Op dit moment hebben we 134.720 als bezichtigers van onze weblog genoteerd das nie niks .
De site waar iedereen zijn mening mag geven. Wij respecteren ieder zijn mening.
Wij plaatsen uw reactie ook als die elders zijn geweigerd. Het mag zelfs anoniem!!!!
Wij houden geen administratie van reacties bij , geen nieuwsbrieven die niks zeggen,mag je zelfs taalfouten in je bericht zetten ,omdat we zelf ook niet hoog opgeleid zijn.
Bij ons mag je chatten ,en onzin insturen onze eigenaar ,moderator /beheerder /poortwachter is de enige die beslist wat er wel of niet op deze site komt

                      Hulp nodig? Bel hun ze helpen graag,en spreken Engels

 bijdrage van  onze  deskundige     Willem  Smid Udonthani.(Telegraaf bron)

Iedereen kan en mag op deze posting reageren zelfs anoniem.

Met dank aan onze sponsors

lowy.cremers.senior@gmail.com

Is na gedegen onderzoek  aan het bekijken wie geheel tenonrechte destijds in de WAO terecht kwamen.

Dus grote kans dat ze gaan herkeuren en de oude regels gaan aanscherpen.

.Wij zeiden het al in een van onze  postings  enkele weken geleden er zitten er te veel in Thailand die echt niks mankeren en hier soms gewoon werken  als autohandelaar of als huizenverkoper.Of ze beginnen  op naam van de vrouw een kroeg etc.

En uiteindelijk draaien de rest van de Nederlanders  via de belasting op voor deze  mensen der uitkering.

DEN HAAG – Het UWV in Groningen gaat 1991 dossiers van arbeidsongeschikten die door verpleegkundigen waren beoordeeld, opnieuw bekijken. Dat laat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) weten. Deze stap wordt genomen nadat uit een steekproef was gebleken dat van een flink aantal dossiers „niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat UWV de juiste beslissing heeft genomen.”

Nieuwsuur komt binnenkort met  onthullingen over ten onrechte  in een uitkering zittende Nederlanders buiten Europa.

Want het  is natuurlijk van de zotte,dat iemand uit Groningen van nog geen 55 jaar met behoud van een uwv  wao uitkering hier in Thailand  de grote jongen gaat uithangen.

De man is dan afgekeurd kan zgn niet werken maar kan dat hier in Thailand schijnbaar wel.

Maar in Thailand schijnd hij niks te mankeren.Dus waarom kan deze gezonde man  niet in Nederland als auto verkoper aan de slag gaan?,of laat hem bij een makelaar gaan werken.

Hij heeft  2e handse  dure auto,s opgeknapt en voor een vette prijs stonden ze op Internet te koop.

Daarbij ook nog genomen dat de man  reeds 3x een oude woning opkocht op zijn Thaise vrouw  der naam en dat hij die dan voor zijn vrouw als een soort makelaar verkocht soms wel voor het drie dubbele van de aanschaf prijs.

Als je dan daar bij opteld dat hij al jaren zijn huis in Gronigen  voor een vette prijs verhuurd aan studenten zou het kunnen zijn dat de man  flink fraudeerd.En hij is zo slim dat hij een compaan  elk halfjaar  gratis van uit NL bij hem mag logeren.En die man een nota bene ambtnenaar  werkzaam in NL brengt dan het geld mee  wat die huurders  hebben betaald.Zo komt er dus niets van dat  huurgeld op de bank in Nederland.

                     In de kroegen en op feestjes in Thailand  zegt de man een klokkeluider te zijn geweest in Nederland, dat geloofd  dus niemand.

Het zou dus beter zijn dat als een nederlander  die in de wao zit  en in Thailand  bij verdiend  dat dan op den duur  de belasting dienst in Nederland  het bezit van dure  huizen en er in handelen ook al is het op naam van die vrouw gaat aanpakken.

Laat ze gewoon weelde belasting betalen  want gehuwd   zonder voorwaarde is  gelijk voor man en vrouw   voor de belasting wet.

Het UWV  liet destijds mensen  afkeuren  door niet eens artsen,maar verplegers in opleiding schrijft de krant.

Destijds zijn er verpleegers ingezet om mensen te herkeuren!!!

De verpleegkundigen waren ingezet omdat de uitkeringsinstantie met een grote achterstand kampt. Normaal gesproken wordt de keuring gedaan door een verzekeringsarts. Eind maart gaf de minister al aan dat deze werkwijze in operationele en juridische zin” fout was. Deze praktijk deed zich alleen bij het UWV in Groningen voor en werd door RTL Nieuws naar buiten gebracht.

Nu maar hopen dat  de regering snel tot actie overgaat  het UVW bestraft en  diegeen die echt niks mankeren  weer aan het werk zetten. Want  tenslotte  betalen we  allemaal mee aan dit fraude gebeuren.

Onderzoek naar vermogen in het buitenland van bijstandsgerechtigden is even complex als tijdrovend. Maar volgens Van Ark is het wel van groot belang: ‘Voor het draagvlak van de sociale zekerheid is het van belang dat fraude met uitkeringen stevig wordt aangepakt en niet mag lonen. Dit geldt zeker voor het hebben van bezit in het buitenland, zoals een tweede huis.’ Volgens haar zetten de deelnemende partijen met de instelling van het kennisloket een belangrijke in het effectief opsporen. Maar volgens haar zijn wel aanvullende maatregelen nodig, zoals wetgeving, om zo fraude harder aan te kunnen pakken.

Diverse overheidsinstellingen gaan intensiever samenwerken om internationale fraude met bijstandsuitkeringen te bestrijden. Daarvoor is eerder vandaag door staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het online kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland ‘geopend’. Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF), onderdeel van Handhaving van UWV, is een van de deelnemers.

Bij het kennisloket is alle actuele kennis over vermogensonderzoek in het buitenland te raadplegen. Het dient eveneens als vraagbaak en meldpunt voor knelpunten in de uitvoering. Aan het loket werken partijen mee die recentelijk het samenwerkingsverband Onderzoek Vermogen Buitenland (OVB) zijn gestart. Naast IBF zijn dat de Sociale Verzekeringsbank, VNG KCHN namens de gemeenten, Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en SZW.
Carolien de Brabander, specialist intake bij IBF van UWV is verheugd over de start van het loket: ‘Nu internationaal handhaven hoog op de politieke agenda staat, is het online kennisloket voor ons een mooie kans om handhaven naar een hoger level te tillen.’

‘Er is in de afgelopen maanden veel werk verzet om de aangekondigde maatregelen om fraude door ongeoorloofd verblijf in het buitenland en verwijtbare werkloosheid aan te pakken, vorm te geven en uit te voeren.’

Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vandaag (1 februari) in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief bespreekt hij de voortgang van de met UWV afgesproken maatregelen. Die zijn genomen om de uitkeringsfraude met verblijf, adressen en onvrijwillige werkloosheid beter te kunnen aanpakken.
Bij het vele werk dat is verzet in de afgelopen maanden, ‘lag de nadruk niet alleen op eerdergenoemde fraude, maar is de aandacht verbreed naar een toekomstbestendige aanpak van fraude in het algemeen’, schrijft de minister.

UWV gaat tenonrechte genoten 

uitkeringen terug vorderen.

 

Actueel:

UWV spant zich in om onterecht betaalde uitkeringen terug te vorderen
UWV spant zich in om onterecht betaalde uitkeringen terug te vorderen

WNL bericht dat UWV een deel van onterecht betaalde uitkeringen nooit weet terug te vorderen. Hierbij licht UWV het incassobeleid toe.

In 2016 hebben 1,4 miljoen mensen voor korte of langere tijd een uitkering ontvangen. UWV keerde in totaal 20,5 miljard euro uit aan uitkeringen.

UWV stelt zich ten doel zoveel mogelijk uitstaande vorderingen te incasseren. UWV spant zich dan ook minimaal 10 jaar in om binnen de wettelijke kaders zoveel mogelijk van de onterecht verstrekte uitkeringen en boetes terug te halen. Na een periode van 5 jaar invorderen wordt een incassoratio vancirca 92% gerealiseerd, daarna worden nog verdere incassopogingen ondernomen. UWV maakt daarbij gebruik van betalingsregelingen en/of verrekening met de uitkering. Bij het bepalen van de afloscapaciteit (in het kader van een betalingsregeling) wordt rekening gehouden met de beslagvrije voet.

Er zijn echter ook situaties waarin UWV afziet (of moet afzien) van (verdere) invordering.
UWV werkt mee aan (wettelijke) schuldsaneringstrajecten waar onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding van een restant van de vordering onderdeel uitmaakt.
Bij overlijden van de debiteur zal UWV, als de boedel niets oplevert en er is geen verhaal op erfgenamen mogelijk, overgaan tot het afboeken van de (resterende) terugvordering.
Als debiteuren jarenlang, na regelmatig onderzoek door UWV, onvindbaar zijn, kan UWV besluiten om niet (verder) in te vorderen.
Na regelmatig onderzoek door UWV blijkt er jarenlang geen afloscapaciteit te zijn.
In gevallen waar bijvoorbeeld door een vergissing van UWV een uitkering onterecht is verkregen en door gehele terugvordering een problematische schuldensituatie zou ontstaan of verergeren, houdt UWV rekening met iemands financiële en persoonlijke omstandigheden.

De cijfers die WNL heeft gekregen, betroffen een periode van 5 jaar (2012-2017) met percentages van de teruggevorderde bedragen over die jaren. Daarbij wordt duidelijk dat de geïncasseerde bedragen in de loop van de jaren geleidelijk oplopen. Boetes en terugvorderingen worden immers niet per definitie in het jaar van ontstaan geïncasseerd.

De fraudeurs zijn dus gewaarschuwd dat er veel onderzoeken gaan volgen ook in Thailand.

udonthanicityweblog@gmail.com

Sponsors van deze site zijn :

voor uw pc gebeuren 2e floor Central Plaza

Meetingpoint pool cafe Soi Sampan Udonthani

Swensens Udonthani beste ijs.

Hier had uw advertentie kunnen staan effe mailen is voldoende.

 

 

Stelling met Thaise partner krijg je vervelende vooroordelen

12 jun

           

http://www.nederlandersinudonthanicity.nl 

Ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!!!!!

lowy.cremers.senior@gmail.com

3000 volgers online.
Op dit moment hebben we 134.720 als bezichtigers van onze weblog genoteerd das nie niks .
De site waar iedereen zijn mening mag geven. Wij respecteren ieder zijn mening.
Wij plaatsen uw reactie ook als die elders zijn geweigerd. Het mag zelfs anoniem!!!!
Wij houden geen administratie van reacties bij , geen nieuwsbrieven die niks zeggen,mag je zelfs taalfouten in je bericht zetten ,omdat we zelf ook niet hoog opgeleid zijn.
Bij ons mag je chatten ,en onzin insturen onze eigenaar ,moderator /beheerder /poortwachter is de enige die beslist wat er wel of niet op deze site komt

Hulp nodig? Bel hun ze  helpen graag,en spreken Engels

Ingezonden mededelingvan een Thailandblog lezer die anoniem wenst te blijven.MR X

Stelling van deze week op een andere weblog gezien?

Op de stelling van deze week kan je natuurlijk weer reageren. Wellicht is het interessant om daar de volgende vragen aan toe te voegen:

Heb jij een Thaise partner en daarom te maken met nare vooroordelen heeft ze jouw  steeds om meer geld gevraagd?
Hoe ga je daar mee om of ben jij ook zo een weg gelopen patser  uit Europa die  in eigenland niet meer aan de bak kwam

Bespreek jij dit onderwerp ook met je partner terwijl je weet dat dit totaal geen zin heeft in Thailand,want wat ze niet willen of snappen schuiven ze af op de Thaise cultuur.

Of ben jij ook een van de vele mannen  die binnen 2 jaar alles aan een Thaise vrouw kwijt raakten Huis en grond gekocht op haar naam alles weg net als de dikke vito?

)f was die van jouw ook erg gok verslaafd en heeft alles vergokt?

Moest jij ook voor haar zoon of dochter  elk jaar die dure universiteiten opleiding betalen?

Was jij het die de vee arts moest betalen toen haar buffel ziek werd?

En  draaide jij op voor  het sooter ongeval en hospitaal kosten van haar broer?

Kon jouw geliefde ook niet met geld omgaan ,omdat ze dat nooit gehad  heeft voor ze je leerde kennen?

Of ging die barmeid waar je mee in zee ging  er uiteindelijk na dat ze je kaal had geplukt met  haar vroegere Thaise  vriend vandoor?

Of kreeg jij elke dag  van haar enkele flessen  Chang  te drinken als je maar kalm bleef en op tijd  wat extra geld schoof?

Of ben jij de dupe geworden   van een echtscheiding in Thailand en plukt ze je  nog elke maand kaal door een haar toegewezen alimentatie door het gerecht?

Of liet ze zich wippen door het opperhoofd van het dorp alsjijeven op vakantie was in NL?

Of kwam jij er na verloopvan tijd achter dat haar broerdie ookin jullie huis woonde  eigenlijk haar manwas?De buren  zeiden het  tegen je toen werd je wakker.

Als je op bijna alle vragen met ja  kunt beantwoorden ben je gewoon een grote nul.

Dan  komt het gewoon dat je dacht Thailand is een waar paradijs  leuke wippertjes ,in den beginnen  alles goed en goedkoop.

Maar dan als  deze  vrouwen  zien dat  die man toch niet zo aardigis als dat hij zich voort deed dan krijgen ze genoeg van dat gebluf en patserig gedoe en is het snel einde relatie..

Natuurlijk zijn er ook vrouwen en mannen die het wel goed voor elkaar hebben.Maar die kan je dan ook op een hand tellen.

Of ze  zijn al 24 jaar met een Thaise gehuwd en hebben in NL samen gewerkt en gewoond.

Die weten niet beter.

Maar die gevallen  waar men durft te zeggen  die van mij  was een barmeid maar ze is een goeie die bestaan echt niet.( oud zeemans spreuk (eens een hoer altijd een hoer )

En veel van die Thaise vrouwen  ook onderwijzeressen etc zitten soms tot de nek in de schuld.

4 a 5 miljoen  thb vinden ze heel gewoon ,zeker als ze dan  zo een patser ,opschepper uit NL aan de haak kunnen slaan.

En ook een Thaise vrouw  gaat nog al eens vreemd.

De man of liefhebber komt soms 2x per jaar op vakantie in Thailand.Betaald dan haar geld voor 2 maanden wippen maar hij weet nooit wat zij doet als hij weer in NL  zit.

Voor anderen  Nederlanders is het zelfs een reden om na te denken over emigratie. Ze zijn de constante stroom van vooringenomenheid en kwetsende opmerkingen meer dan zat en overwegen, mede om die reden, te verkassen naar Thailand.

Nu wat mij betrefd mogen ze gerust in plukmekaal land Nederland blijven.

Het hebben van dergelijke oordelen is geen  verwerpelijke vorm van generalisatie en discriminatie. Het zou goed zijn om iemand die zulke uitspraken doet, daar ook keihard mee te confronteren maar dan moet je zelf wel stevig in je schoenen staan want er is wel veel van waar.

.Ja en als je dan ook nog op een blog leest dat de hoofd redacteur flink in zijn ballen werd geknepen toen hij  weigerde drankjes voor  de barmeiden af te rekenen dan  hoef je dus met die man  die in Nederland woond en elk jaar in Thailand de grote patjakker uit wil hangen ook geen medelijden te hebben.

Dus de stelling; Wie een Thaise partner heeft krijg in zijn directe omgeving vaak te maken met vervelende vooroordelen  raakt kant nog wal.

Waarschijnlijk is het weer een lok middel van die weblog om veel reacties los te krijgen.

Wat zullen die  demente halve zolen weer  reageren op dit  lachwekkende  artikel.

Met dank aan onze sponsors

Swensens ijs

Meeting Point pool cafe

PC reparatie 2e floor Central Plaza

 

Iedereen kan en mag reageren.Hier kan uw advertentie komen te staan!!

 

   Udonthanicityweblog@gmail.com

Wij introduceren een nieuwe Sponsor aan onze lezers. SWENSENS

12 jun

 

                

     De beste Thailand – community

http://www.nederlandersinudonthanicity.nl

ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!!!!!!

                          lowy.cremers.senior@gmail.com


Een eigen YouTube kanaal lowy Cremers

    FB Thaise Lowy udonthanicityweblog@gmail.com

Hulp nodig ?bel hun zij helpen u graag,spreken Engels

3000 volgers online.
Op dit moment hebben we 134.720 als bezichtigers van onze weblog genoteerd das nie niks .
De site waar iedereen zijn mening mag geven. Wij respecteren ieder zijn mening.
Wij plaatsen uw reactie ook als die elders zijn geweigerd. Het mag zelfs anoniem!!!!
Wij houden geen administratie van reacties bij , geen nieuwsbrieven die niks zeggen,mag je zelfs taalfouten in je bericht zetten ,omdat we zelf ook niet hoog opgeleid zijn.
Bij ons mag je chatten ,en onzin insturen onze eigenaar ,moderator /beheerder /poortwachter is de enige die beslist wat er wel of niet op deze site komt.

Een bijdrage van onze ijs deskundige  Jeroen  de Ijsvogel.

  Sponsor   Swensens Central Plaza en Udontown  Udonthani.

Swensens

Na dat onze redactie had kennis gemaakt  met de  manager van Swensens in Central plaza was  de  man meteen  bereid  om onze website  te steunen.

Ze hebben daar het lekkerste ijs  van Udonthani in veel verschillende  soorten en samenstellingen.

De zaak is goed overzichtelijk,het bedienend personeel  is er netjes in  omgang met hun klanten.

Ook voor de kleinsten  hebben ze prima ijsjes.Je kunt er ook een vaste klanten kaart krijgen.

Ga je dus  even boodschappen doen in Central Plaza zit je daar rustig aan het lekkerste ijsje van Thailand.

En ben je in UdonTown dan is daar de 2e vestiging van deze goede ijszaak.

Met dank aan onze Sponsors

Swensens    IJS Central Plaza en Udontown .

Beste restaurant van Udonthani!!!!

Adres: 12/2 Samphanthamit Alley | Mak Khaeng, Udon Thani 41000, Thailand
Locatie: Azië > Thailand > Provincie Udon Thani Udon Thani Telefoonnummer: +66 42 219 33GALocht

  Sponsor   

mailto:marek@eurotv.asia

 

Sponsor

PC Repair voor uw gehele pc gebeuren

2e floor Central PLaza

 

Sponsor

            Meeting Point beste pool cafe  

                          

               SoiSampan

 

 

 

 

 

Regenzeizoen brengt veel ziektes mee in Thailand.8doden.

10 jun

 

De beste Thailand – community

ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!!!!!!

Een eigen YouTube kanaal lowy Cremers

FB Thaise Lowy

3000 volgers online.
Op dit moment hebben we 134.720 als bezichtigers van onze weblog genoteerd das nie niks .
De site waar iedereen zijn mening mag geven. Wij respecteren ieder zijn mening.
Wij plaatsen uw reactie ook als die elders zijn geweigerd. Het mag zelfs anoniem!!!!
Wij houden geen administratie van reacties bij , geen nieuwsbrieven die niks zeggen,mag je zelfs taalfouten in je bericht zetten ,omdat we zelf ook niet hoog opgeleid zijn.
Bij ons mag je chatten ,en onzin insturen onze eigenaar ,moderator /beheerder /poortwachter is de enige die beslist wat er wel of niet op deze site komt.

Bij problemen bel hun, zij helpen altijd en spreken Engels.

Een bijdrage van onze virus specialist         Nelis Straatvuil Bangkok.

Loop niet met blote voeten door plassen op straat.

 

Waarschuwing  u kunt er door besmet raken .

Er zijn reeds 8 doden gevallen!!!!

Regenseizoen is aangebroken en brengt allerlei ziekten met zich mee. Deelnemen aan de luchtramp van influenza en dengue is een waterig gevaar van kurkentrekker-vormige bacteriën die in mensen kunnen wormen en ze kunnen doden.

Gezondheidsfunctionarissen waarschuwden vandaag tegen blootsvoets lopen door plassen om leptospirose te voorkomen – een bacterie die veel voorkomt in alle soorten plassen van dieren – ratten, honden, katten, koeien en andere zoogdieren – die dit jaar al acht mensen hebben gedood.

Overheersend in het noordoosten en het zuiden, is Leptospirose ook aanwezig in de centrale regio. Het wordt voornamelijk verspreid door contact met verontreinigd water of bodem, volgens afdeling permsecSukhum Karnchanapima.

Dat maakt plassen, permanent hoogwater en modderige gebieden bijzonder riskant.

De bacteriën kunnen de bloedbaan binnendringen door open wonden, krassen, langdurige blootstelling of gewoon per ongeluk geconsumeerd met plassen besmet water of voedsel.

Vooral risicovolle gebieden zijn markten, boerderijen, tuinen en huizen.

Regeringspsychiologen melden dat van de 622 gevallen van leptospirose die dit jaar zijn gemeld, er acht dodelijk zijn geweest. De meesten waren boeren in landelijke gebieden.

Mensen worden geadviseerd om niet blootsvoets te lopen en moeten waterdichte schoenen dragen als ze door nat wegdek lopen.

Als een deel van het lichaam in contact komt met vuil water, was het dan grondig met zeep. Eten en drinken moet ondertussen schoon worden gehouden en in gesloten ruimtes. Kantoren en huizen moeten netjes worden gehouden om ratten te voorkomen.

Symptomen van een Leptospirose-infectie kunnen zijn: hoge koorts, hoofdpijn, koude rillingen, spierpijn (vooral dijen en kuiten), hoofdpijn, braken, diarree en rode ogen, volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.

Ernstigere symptomen zijn meningitis, nierfalen leidt tot onvermogen om te plassen, leverfalen veroorzaakt gele ogen en huid, uitputting, hoesten van bloed en shock.

Iedereen met deze symptomen moet onmiddellijk medische hulp inroepen. Leptospirose kan worden behandeld met antibiotica, die zo snel mogelijk moeten worden voorgeschreven.

De ziekte kan van enkele dagen tot drie weken of langer duren. Zonder behandeling kan het herstel echter maanden duren.

Ga dus op tijd naar de dokter.

Met dank aan onze Sponsors.

      Steek uw hoofd niet in het zand maar,

Plaats hier uw advertentie of wil u ook Sponsor worden van deze  beste weblog?

lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

Heeft u ook een leuk verhaal? Stuur het in per email en we plaatsen het voor u .Mag ook anoiem.

iedereen kan reageren  ook als een andere weblog uw reactie weigerde wij plaatsen uw grieven gaarne.

 

Geef er geen f”ck om wat anderen over je denken.

9 jun

De beste Thailand – community

ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!!!!!!

Een eigen YouTube kanaal lowy Cremers

FB Thaise Lowy

3000 volgers online.
Op dit moment hebben we 134.720 als bezichtigers van onze weblog genoteerd das nie niks .
De site waar iedereen zijn mening mag geven. Wij respecteren ieder zijn mening.
Wij plaatsen uw reactie ook als die elders zijn geweigerd. Het mag zelfs anoniem!!!!
Wij houden geen administratie van reacties bij , geen nieuwsbrieven die niks zeggen,mag je zelfs taalfouten in je bericht zetten ,omdat we zelf ook niet hoog opgeleid zijn.
Bij ons mag je chatten ,en onzin insturen onze eigenaar ,moderator /beheerder /poortwachter is de enige die beslist wat er wel of niet op deze site komt.

Hulp nodig? Bel hun ze komen u helpen,en spreken Emngels.

Geachte redactie hier mijn bijdrage voor uw gewaardeerde weblog.

Een bijdrage van een wijsgeer   Hans van de Geer uit Udonthani

email udontanicityweblog@gmail.com

Iemand moet het maar eens zeggen. Met liefde overigens, maar toch. Want het moet maar eens klaar zijn met al dat geplease en gedraai en beleefd glimlachen om stomme grapjes van stomme mensen, uit angst voor afwijzing. Wie stopt met ook maar een f*ck te geven om wat anderen denken, heeft de wereld aan de voeten. En daar word je niet eens een naar mens van, je knapt er zelfs als een dolle van op.

“Het maakt je niet meer uit wat anderen van je denken, zodra je erachter komt dat ze niet met je bezig zijn.”
We zijn allemaal schuldig. Jip, jij ook, sorry. Elke dag opnieuw, vanaf het moment dat we wakker worden, is er ergens wel een zorg over wat anderen van ons denken
Ik zal je zeggen: alleen al van bovenstaande tíkken kreeg ik een soort kwaadaardige hoofdpijn. Maar uniek is het niet: uit angst voor afwijzing of buitensluiting lopen we allemaal geregeld mentaal op onze tenen door het leven.

En dat gebeurt vaak ook nog eens zonder dat we dat door hebben, want ‘erbij willen horen’ is zo ongeveer één van de sterkste overlevingsmechanismen die er zijn. Dus al dat geplease is niet gek, wél is het dodelijk vermoeiend.

En belangrijker: het zorgt er in het zwaarste geval voor dat je je leven vormgeeft op basis van wat jij dénkt dat anderen van je denken, niet op basis van wat er a) écht wordt gedacht (en dát zou je dus geen f*ck moeten schelen, waarover zo meer) en vooral b) wat jij zelf wilt.
En dat is vreselijk. Dat moet stoppen. Vandaag nog.

Nu ben ik zelf ook schuldig, maar de laatste weken is er iets in mij veranderd. Of beter gezegd: er is serieus iets in mij geknakt. De aanleiding leek klein, een verschil van mening, een nogal persoonlijk verschil in goede smaak, zoiets.

Maar het gevolg was dat ik, bijna 80  jaar en in mijn leven toch vaak zat voor vet hete en vlammende vuren gestaan en alles, me ineens onzeker begon te voelen over Wat Er Van Mij Gedacht Werd. En dát, mijn besten, is zo ongeveer het k*tste gevoel dat er bestaat, en moest dientengevolge meteen met wortel en tak worden aangepakt.

Want wie de mening, of stemming, of houding van anderen belangrijker maakt dan die van zichzelf, wordt domweg een slappe lezer. Een volger.. Net zolang tot jij dat stopt. En dat kan maar op 1 manier: door het je geen ene f*ck meer te kunnen laten schelen. Gewoon, klaar, basta. Van het ene op het andere moment. Zoek het uit en van je toedels. Ik ga even wat leukers doen, zonder jullie graag.

Nu kun je zeggen: ja maar , dat is makkelijk gezegd maar hoe zet je die f*ck dan uit, je bent toch niet van staal? Nee, dat klopt. Maar dit heeft dan ook niets met karakter te maken, dit is gewoon een kwestie van grenzen stellen. Naar alles en iedereen, en vooral naar luitjes die je niet eens LEUK vindt. Of aardig. Of belangrijk. Serieus: zero f*cks voor hen.

En alleen dát al lucht enorm op, maar de reden waarom dit zo extreem belangrijk is zal je al helemaal versteld doen staan. Want over de no-f*ck-theorie zijn dus boeken vol geschreven, en er zijn hele blogs aan gewijd van superstrijdvaardige bloggers enzo. Ik heb dat alles eens een beetje bestudeerd en kwam daarbij tot een aantal nógál handige inzichten die ik graag even deel.

Zodat iedereen bevrijd wordt en we onze tijd leuker kunnen besteden dan te moeten stilstaan bij wat anderen mogelijkerwijs van ons denken want serieus: de uitzichtloze horror ervan. Dus:
Het kan niemand iets schelen
Geloof het of niet, maar niemand is speciaal. Jij piekert over wat er over je wordt gedacht, en die ander doet precies hetzelfde. En daarmee zijn we dus allemaal vooral met onszelf en onze eigen tekortkomingen bezig.

Kortom: dat ego van die ander is alleen maar met zichzelf in touw. Niet met jou. Een hele opluchting én DE reden om het je dus geen f*ck te kunnen schelen, want dat kan het die ander dus ook niet. Sterker: die denkt niet eens aan jou.
Je kunt het niet iedereen naar de zin maken

Echt niet? Echt niet. Er zullen altijd mensen zijn die je gewoon niet gaat diggen, of die jou niet diggen (ik was onlangs in een gesprek met jongeren  en daar leerde ik dit woord, ik vond het vanwege mijn strijdbare houding van vandaag een mooie gelegenheid het in mijn vocabulaire op te nemen).

Wie of waar het ook is: je werk, of je eigentijdse blog Je kunt nooit voorkomen dat anderen je veroordelen. Mijn advies: geef ze vooral iets om over te praten, en stop hun invloed verder op je.
Denk aan het ergste dat zou kunnen gebeuren als iemand je veroordeelt.

Ik weet het antwoord al: er gebeurt niets. Nada. Noppes. Want zoals ik al zei: het kan niemand iets schelen. Wat je écht denkt. De enige die moet en zal nadenken over jou en wat je écht vindt en voelt, ben jij zelf. Zodra je dát prioriteit nummer 1 maakt, krijg je als vanzelf respect en ruimte van anderen. Maar dan kan dat je al geen f*ck meer schelen, want je was er zelf al prima tot in staat, thankyouverymuch.

Wees trots op je vijanden
Want het is beter om bemind te worden door mensen waar je om geeft, dan aardig gevonden te worden door iedereen. Focus je op de mensen die er écht toe doen, dat is het enige dat telt. En wees trots op ze. Net zoals je ook trots mag zijn op je vijanden: er is niets mis met bepaalde mensen niet trekken of moeten. En daar helpt geen ene biet tegen, dus hoef je er ook niet over te piekeren.
Je oogst wat je zaait

Dus teveel om andermans mening geven wordt op den duur een self-fulfilling prophecy: je wordt behaagziek. Niemand verwacht van je dat je je overdreven aanpast of jezelf uitschakelt om de harmonie te bewaren. Sterker: f*ck die harmonie, en zeg gewoon wat je denkt als dat nodig is. Wat je over jezelf denkt beinvloedt je gedrag, dus verzamel mensen om je heen die je waarderen en laten vliegen, de rest is niet interessant.

Ken jezelf f*cking goed
Dus weet wie je bent, waar je voor staat en wat je wilt en stop met overal ja op zeggen. Wie zijn eigen waarde kent, écht kent, is onverslaanbaar in het hele no-f*ck-gebeuren. En je wordt er gewoon relaxter en gelukkiger van.
Laat jezelf zien en horen

Dus ga door met kritiek op andere Bloggers te geven als je denkt dat ze liegen., , zég het als iemand iets achterlijks zegt en krop het niet op, flirt, spreek in het openbaar, ga gewoon op vakantie als je daar zin in hebt (en je even subiet genoeg hebt van je hysterische collega’s), lach niet als je het niet leuk vindt en wél als JIJ daar reden toe ziet.

Wees gewoon eerlijk en deel jezelf, ongeacht wat anderen MOGELIJK kunnen denken over je. Ze denken niet zoveel, en anders denken ze maar wat ze willen. Zolang er geen dooien vallen is er namelijk niets aan de hand.
Omring je met rolmodellen (en wordt er zelf één)
Zelfverzekerd, levend vanuit hun eigen waarden, vriendelijk, loyaal, vrolijk en aardig: omring je met mensen die zijn zoals jij wilt zijn. En onthoud: alleen mensen met een kleine geest praten veel over anderen, de rest heeft het te druk met dingen die er daadwerkelijk toe doen.

Waar je mee omgaat word je mee besmet, kies die ‘besmetting’ dus zorgvuldig. Voor je het weet willen mensen jou zijn, maar dát kan je dus allang geen f*ck….oké, je snapt ‘m.
Wees onverschrokken as f*ck

En dit vind ik persoonlijk het mooiste advies van alles, en ik zou er dan ook acuut een tegeltje van beitelen als ik niet zo’n hekel had aan tegeltjes (of aan houten LETTERS in de vensterbank die LOVE zeggen, of HOME, maar oké ik dwaal nu af, sorry).

Want: geen ene f*ck erom geven wat anderen denken heeft natuurlijk niets te maken met egoisme, of harteloosheid, of onnodig kwetsen, of alles er maar gewoon uitflappen als je daar zin in hebt (“ik dig jou niet, met je nare kop en je manische satanskarakter”, zou ik persoonlijk dus wel gebruiken, maar met mate, dit was een gratis tip).

Wél gaat dit om zelfkennis. Om zelfrespect. Zelfvertrouwen. Zelfbeschikking. Om zijn wie je bent en daar gewoon voor te gaan staan, zonder bang te zijn dat Mensen Dingen Over Je Gaan Denken. Laat ze gerust denken, en kies je eigen pad. Er zijn al genoeg anderen, dus f*ck ze! Je gaat er een stuk gelukkiger van worden. Als je dat uiteraard al niet was.

met vriendelijke groet Hans van de Geer Udonthani.

 

Met dank aan onze sponsors

Brikhouse inn Beste restaurant in Uonthani  soi sampan

Pool cafe Meeting Point  soi Sampan

Euro TV Asia.

PC repair2e floor CentralPlaza

Steek uw hoofd niet in het zand,maar plaats hier

uw advertentie/ logo/banner of link.

lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

Sex als je boven de 65 jaar bent,soms prima soms minder .

9 jun

   De beste Thailand – community

ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!!!!!!

Een eigen YouTube kanaal lowy Cremers

FB Thaise Lowy

Hulp nodig? Bel  hun zij helpen gaarne ,en spreken Engels

3000 volgers online.
Op dit moment hebben we 134.720 als bezichtigers van onze weblog genoteerd das nie niks .
De site waar iedereen zijn mening mag geven. Wij respecteren ieder zijn mening.
Wij plaatsen uw reactie ook als die elders zijn geweigerd. Het mag zelfs anoniem!!!!
Wij houden geen administratie van reacties bij , geen nieuwsbrieven die niks zeggen,mag je zelfs taalfouten in je bericht zetten ,omdat we zelf ook niet hoog opgeleid zijn.
Bij ons mag je chatten ,en onzin insturen onze eigenaar ,moderator /beheerder /poortwachter is de enige die beslist wat er wel of niet op deze site komt

De stelling vandaag gesteld door Hugo Pannekoek uit Haarlem

Ouderen zijn in Nederland doorgaans redelijk gezond en maatschappelijk actief. De meeste ouderen wonen samen met een partner. In 2016 is de levensverwachting voor mannen 79,9 jaar en voor vrouwen 83,1 jaar. Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt op dit punt steeds kleiner. Seksualiteit en intimiteit zijn voor veel ouderen belangrijk, tot op hoge leeftijd.
Hoeveel ouderen hebben een partner?

De meeste ouderen wonen samen met een partner. Mannen wonen vaker samen met een vaste partner dan vrouwen. Dit heeft te maken met het feit dat vrouwen doorgaans trouwen met een man die gemiddeld twee jaar ouder is. Bovendien is bijna tweederde van de 80-plussers vrouw.
Samenwonend met partner mannen vrouwen
Tussen 75 en 80 jaar 76% 50%
Tussen 80 en 85 jaar 69% 33%
Tussen 85 en 90 jaar 56% 17%

Worden ouderen nog wel eens verliefd?
Als de partner is overleden, wordt de kans op een nieuwe relatie met het ouder worden steeds kleiner. Voor vrouwen geldt dit nog meer dan voor mannen. Toch worden sommige ouderen opnieuw verliefd en gaan ze een nieuwe relatie aan. Deze nieuwe relatie wordt soms wel verstoord door rouw en schuldgevoel naar de overleden partner. Een huwelijk is niet meer vanzelfsprekend voor ouderen als ze een nieuwe relatie krijgen.

 

Mannen willen overigens wel het liefst samenwonen. Vrouwen geven er vaker de voorkeur aan om alleen te blijven wonen, zodat ze hun vrijheid behouden. Een kwart van de vrouwen en één op de vijf mannen wil geen relatie meer als de partner is overleden.
Vinden ouderen seks belangrijk?

Jazeker, 83% van de mannen en 61% van de vrouwen tussen de 55 en 79 jaar vinden seks belangrijk. Net als in andere leeftijdscategorieën vinden mannen tussen de 55 en 79 jaar seks vaker belangrijker dan vrouwen. Het belang dat mensen aan seks hechten, neemt iets af met het ouder worden, maar neemt na 55 jaar vrijwel niet meer af.
Wat is belangrijker: lust of intimiteit?

Intimiteit wordt belangrijker gevonden naarmate we ouder worden. De groep die ‘dicht bij elkaar zijn’ belangrijker vindt dan ‘seksuele opwinding’ neemt met het ouder worden dan ook toe. Dit geldt vooral voor vrouwen: het percentage vrouwen in de leeftijd van 55 tot 79 jaar dat ‘dicht bij elkaar willen zijn’ noemt als reden voor het hebben van seks is hoger dan het percentage vrouwen dat ‘seksuele opwinding’ als reden noemt.

Bij de mannen is er nauwelijks verschil in het percentage dat ‘dicht bij elkaar zijn’ belangrijk vindt en het percentage dat ‘seksuele opwinding’ noemt als reden voor het hebben van seks.
Hebben ouderen vaker seksuele problemen?
Ja en nee. Bij mannen komen seksuele problemen vooral voor bij 70-jarigen, terwijl seksuele problemen bij vrouwen juist het meest voorkomen bij vrouwen die jonger zijn dan 25 jaar en bij vrouwen tussen de 55 tot 70 jaar.

Wat je wel ziet is dat de kans op een seksueel probleem ongeveer twee zo groot is als iemand een chronische ziekte of aandoening heeft en/of hiervoor medicijnen gebruikt. Daarentegen is de kans op een seksueel probleem twee keer zo klein bij een goede psychische gezondheid.
Hoe seksueel actief zijn ouderen?

Een flink deel van de ouderen is seksueel actief. Naarmate men ouder wordt, neemt seksuele activiteit wel af. Van de 55-70-jarigen heeft 69% in het afgelopen half jaar seks met een partner gehad. Bij de 70-80-jarigen gaat het om 51%. In Europees onderzoek geeft 54% van de mannen en 21% van de vrouwen tussen de 70 en 80 jaar aan in het afgelopen jaar geslachtsgemeenschap te hebben gehad. Ongeveer een kwart van de 70-plussers zegt dat dit minstens één keer per week gebeurt.

Waarom zijn ouderen minder seksueel actief?
De oorzaak voor het stoppen met seks ligt bij heteroseksuele stellen meestal bij de lichamelijke conditie van de man. Het hebben van een partner is overigens een belangrijke voorwaarde om seksueel actief te blijven. Wanneer iemand geen partner meer heeft en geen nieuwe partner kan of wil vinden, is men doorgaans ook niet seksueel actief.

Volgens Zweeds onderzoek zijn mensen die nu 70 jaar zijn, wel seksueel actiever dan de generaties voor hen. Blijkbaar speelt de tijd waarin iemand is opgegroeid dus ook een belangrijke rol.

Los van leeftijd geldt dat mensen die zelf chronisch ziek zijn of van wie de partner dat is, en mensen die hiervoor zelf medicijnen gebruiken of van wie de partner dat doet, minder vaak seks hebben dan mensen met een goede algemene gezondheid.
Hoe tevreden zijn ouderen over hun seksleven?

Zowel 55-plussers als 70-plussers zijn tevreden met hun seksleven. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, met daarbij de opmerking dat vrouwen boven de 55 jaar iets minder tevreden zijn dan jongere vrouwen. Mannen boven de 55 jaar zijn net zo tevreden als jongere mannen. Seksuele activiteit en geestelijke gezondheid zijn voor beide seksen de belangrijkste voorspellende factoren voor seksuele tevredenheid.

Als partners zich onzeker voelen over normale verouderingsverschijnselen of als zij er geen informatie over hebben, kunnen zij in een negatieve spiraal terechtkomen. Faalangst, krampachtig vasthouden aan het oude patroon van vrijen of het gevoel te mislukken in bed kan ertoe leiden dat zij seksuele activiteit en lichamelijk contact vermijden.
Wordt je seksleven beter als je ouder wordt?

Bij sommige ouderen wel. Ouderen die al minstens 25 jaar bij elkaar zijn, geven soms aan dat hun seksleven in de loop der jaren beter is geworden. Ze hebben meer ervaring, ze zijn wijzer geworden en er is meer intimiteit in de seksuele relatie.

Uit Zweeds onderzoek uit 2008 blijkt dat er verschil is te zien tussen generaties. De 70-jarigen uit dat onderzoek staan positiever tegenover seksualiteit en zijn meer tevreden over hun seksleven dan de generatie 70-jarigen voor hen. Mogelijk heeft dit te maken met feit dat de 70-jarigen uit het onderzoek de seksuele revolutie heeft meegemaakt, vertrouwd is met anticonceptie en weet dat seks een bron kan zijn van plezier, ontspanning en intimiteit met de partner.

Iets anders ligt het in Thailand.Waar  de meeste vrouwen  tussen de 50 en 70 jaar  weinig aan sex doen.Je ziet ook steeds meer oudere  alleenstaande  Thaise vrouwen.Echter de oudere Westerling die voor het eerst naar Thailand komt daar gaat voor hem een geheel nieuwe sex wereld open.

Keuze genoeg  veel jonge  Thaise dames zie je dan ook dikwijls met een ouwe knar bij de ATM machine staan pinnen. Bij hun speeld alleen geld de hoofdrol,de rest is bijzaak.

En hebben ze soms  een buitenlander gestrikt  dan zorgen de meeste Thaise vrouwen wel dat hijgrod/huis en grote vito auto voor har aanschaft.

En als  de man dan eens een biertje te veel drnkt vliegt hij er net zo vlug uit als dat hij er binnen kwam.

Gevolg alles kwijt.

Maar dat komt meestal omdat die personen  niks van zo een vrouw snappen ,dus meestal eigen schuld dikke bult.

Maar ja  het is  wel goed voor die personen van boven de 60 die in Nederland  niet meer aan een  sexueel actieve  vrouw kunnen geraken ,voor hen die soms 2x per jaar hier in Thailand hun edele deel laten rond zwabberen.

Ja en dan heb je nog die mannen die zgn verliefd worden in een bordeel of in een bar op zo een animeer dame.

Die komen dikwijls met een gerafineerd praatje bij een Farlang in bed onder het mom van jij bent de eerste ik heb dit nooit gedaan. Ha ha  .

Maar  daar voor geld eigenlijk maar een spreuk die vroeger al door de zeelui werd  gehandteerd Eens een hoer altijd een hoer en das een waarheid als een koe!

Thaise dames  beleven  in hun wereld de sex  het liefst alleen savonds of snachts  en de man de partner houd dikwijls zelfs zijn onderbroek aan en steekt zijn edele deel door zijn gulp in die natte gum.

Als zo een vrouw echter   kennis krijgt aan een Westerling  pas dan komt ze goed tot bloeiende sex .

En na dat de Farang haar alle kneepjes op dat gebied  heeft bijgebracht dan gaan alle remmen los en zijn het net apen in bed. Maar ja alles moeten ze eerst leren van die Farang toch.

En dan zijn er nog die Nederlanders  die beweren ja maar mijn vrouw is anders ha ha .30 % van de Thaise vrouwen gaan gewoon vreemd op zijn tijd ,en daar is niks mis mee toch?

Iedereen kan en mag op dit artikel reageren via lowy.cremers.senior@gmail.com

       mvg Hugo Pannekoek  Haarlem

Steek uw hoofd niet in het zand ,want voor u het weet zit u aan elkaar vast ha ha 

Maar zet geheel vrijblijvend hier uw Logo/Link of banneer neer en verhoog uw kijkdichtheid.

De beste stuurlui staan niet aan wal,maar zitten dement achter de PC.

8 jun

De beste Thailand – community

 

ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!!!!!!

Een eigen YouTube kanaal lowy Cremers

FB Thaise Lowy

      lowy.cremers.senior@gmail.com

Hulp nodig? Bel hun ze helpen u gaarne en spreken Engels

 

3000 volgers online.
Op dit moment hebben we 134.720 als bezichtigers van onze weblog genoteerd das nie niks .
De site waar iedereen zijn mening mag geven. Wij respecteren ieder zijn mening.
Wij plaatsen uw reactie ook als die elders zijn geweigerd. Het mag zelfs anoniem!!!!
Wij houden geen administratie van reacties bij , geen nieuwsbrieven die niks zeggen,mag je zelfs taalfouten in je bericht zetten ,omdat we zelf ook niet hoog opgeleid zijn.
Bij ons mag je chatten ,en onzin insturen onze eigenaar ,moderator /beheerder /poortwachter is de enige die beslist wat er wel of niet op deze site komt

    Een bijdrage  Van Jhon uit KhonKhean

De reden dat julie   nederlandersinudonthanicity.nl heten, is omdat julie  de stem van de stemloze zijn.
We don’t forgive, we don’t forget. Expect us we are anonymous international!
Je kan geen lid van julie  worden, julie  zijn geen organisatie, maar individuele mensen die een gemeenschappelijke mening op internet willen zetten. Je kan julie dus  alleen maar volgen en een eerlijke reactie geven..

En iedereen kan   reageren op julie  artikelen.

Dat ik reageer is omdat  die andere  bluf weblog   alleen maar mensen toelaat  waarvan hij weet dat het meelopers zijn.
De Farang/Expat vakantieganger  gaat iedere dag naar zijn supermarkt of kroeg, heeft door de jaren mede  dit land helpen opbouwen, en dit geld ook voor zijn broeders in geheel Thailand, de prijzen in de supermarkt gaan omhoog, de huren ook, maar de lonen blijven laag voor de Thaise bevolking.. Dan is het niet gek dat de mensen boos worden. En nogmaals wil ik jullie herinneren dat wij de stem van de stemloze zijn!

Maar als je  de weg weet  kan je in de Isaan voor 4 a 500.000 thb ook een huis laten zetten.^jaren geleden betaalden wij slechts 400.000 tb voor  een nieuw huis incl de materialen exclusief de grond dus het kan wel.

Wij herplaatsen liever een vroegere  posting dan dat we allerlei onzin  onze lezers  moeten voorschotelen.

Wat kost het leven nu werkelijk in Thailand????
Van de redacteur Lowy
Beste lezers en 3000  volgers,ik zei het al dikwijls Thailand kan uw 2e vaderland worden mits u goed op alles let.!!Niet te veel aandacht aan een site schenken  waar ze het aantal reacties  belangrijker vinden dan de inhoud.

De levens standaard in Thailand is voor ons Westerlingen erg gunstig en goedkoop. Mits we ons niet gek laten maken door andere bvb de lezers van Thailandblog.nl die weten alles beter daarom reageren er 14 dementen op die site hoe kook je het beste een ei ha ha ha ha .

En meer van die onzin  vragen.
Denk dan eens aan de goedkope huurwoningen gemiddeld slechts 6000 thb per maand in Udonthani en een hotel in hartje stad per maand slechts 10.00 thb..met gratis airco.
Ook de electra is beduidend goedkoper dan NL alleen de airco,s dat zijn meter vreters die gebruiken veel stroom die doe je dus 1 uur voor je gaat slapen effe aan.

.Geen  of weinig wegenbelasting niemand verzekerd zich tegen wa etc.  .Gasfles kook je 3 maanden volop mee voor 400 thb.Geen riool rechten of onroerendgoedbelasting in Thailand. Gemiddelde maaltijd in goed restaurant 250 thb,bij ons echter een goede steak met frites en gemengde salade voor 100 THB.Een biertje is als je de cafe prijs rekend net zo duur als in NL.

Daar betaal je nu in NL voor 1 glas bier 1.75 euro cent voor.Bij ons op ede reactie koop je een biertje voor 40 tb.als ook een kroket etc.

Nergens bijna vergunning voor nodig je bouwd een huis op bestaande fundering en er komt nooit iemand kijken hoe of wat je bouwd. Wij raden aan bouw wel dubbelwandig met zgn spouwmuur scheeld je erg veel dat het huis veel koeler is.En veel ramen  en overal vensterbanken.

 

Heeft je vrouw geen inkomen? Begint ze gewoon een winkeltje aan huis etens waren of bier verkopen allemaal geen probleem.
Woon je een beetje achteraf laat je gewoon een water bron in je tuin slaan heb je prima gratis water.Benzine is ook hier niet duur en je koopt al een goede 2e handse scooter voor 20.000 thb verzekeren voor 400 thb per jaar.

En de mensen lachen nog als er iemand gecremeerd gaat worden, dan gokken ze 3 dagen er flink op los in de isaan en eindigen met een groot feest met veel drank en eten. Terwijl je in NL hooguit een stukje cake of broodje kaas en koffie krijgt bij een crematie.

In de kroeg bij het uitgaans leven moet je  wel een lady drankje  betalen voor die barmeiden.En alsje weigerd te betalen ja dan loop je het risico hard bijje edele delen geplakt te worden ,iets wat Khun Peter van TB overkwam in die hoeren tent.
Ondanks dat alles relatief goedkoop is kunnen de meeste Thaise vrouwen slecht met geld omgaan. Dat komt hoofd zakelijk omdat ze bijna nooit geld hadden,tot ze de farang ontmoette.

Ondanks dat alles relatief goedkoop is kunnen de meeste Thaise vrouwen slecht met geld omgaan.Dat komt hoofd zakelijk omdat ze bijna nooit geld hadden,tot ze de farang ontmoette.
Die wil meestal door stoer de patjakker uit te hangen wel eens indruk maken op zo een arm Isaan vrouwtje.
Maar het resultaat is dan ook dikwijls dat deze personen dan van de koude kermis thuis komen. Soms is de vrouw er met een ander vandoor of de farang wordt uit huis gegooid  als hij te veel zuipt of vreemd gaat, ,weg huis weg grond want er staat nooit iets op farang zijn naam.

Ik vind dat altijd dikke bult eigen schuld en heb er nooit medelijden mee. En neem van mij aan in een rechtzaak heb ik nog nooit een Thai zien winnen van een Farang.Huren van een huis  heeft zijn voordeel jij huurd en als zij vervelend doet gooi je haar er uit en  mag jij alles gewoon houden.

Je loopt een risico  dat als je farang bent   dat na 1 jaar  huur te hebben betaald   de huisbaas  de  prijs  omhoog  gaat doen. Dus altijd een langdurig contract eisen anders foppen ze je.

Wel dat ze alles kwijt zijn geraakt en zelfs soms nog wel 1 miljoen  TH Bath  alimentatie  moeten dokken voor hun  muurbloempje ha ha .

Maar ja dat zijn dan mannen die het nooit leren want voor dat je het weet  steken lopen ze hun edle deel al weer  richting een andere  vrouw te zwieren.

Er zijn verhalen bekend van mannen  die alleen maar  in de kroeg zitten alles beter weten  en erg eigenwijs zijn  en goede raad  van soortgenoten altijd in de wind slaan.

Daar hoeft men ook geen medelijden mee te hebben das gewoon eigen schuld dikke bult.

U sluit via Belgie een ziekte kosten verzekering af die kost u 40.000 thb ,dan bent u voor de meeste kosten gedekt.
bovendien kan u bij elke bank een ongevallen verzekering afsluiten voor slechts 7000 thb per jaar.Zo bent u apart voor ongevallen met scooter en thuis ongelukjes verzekerd.
Als u dan elke maand wat geld spaard kunt u altijd nog wat bij passen als uw premie ziekenhuis te hoog uit valt.
Voor kleine ongemakken griepje wondje etc kunt u bij de vele huis klinieken terecht gemiddeld tarrief is daar dan 400 thb per consult.Prima dokters die overdag in het hospitaal werken en in de avond uren in hun kliniek spreekuur houden.
Het algemene ziekenhuis is goed koper dan het aek of Bangkok hospitaal. Alleen bent u daar wat langer en meer tijd kwijt maar de dokters zijn er ook prima .Ik lag er 1 keer in het ziekenhuis 2 dagen op zaal tussen de Thais met kleine ingreep aan mijn hand 2 nachten geslapen totaal 700 THB .Alleen het eten was 3x niks ,dus mijn lieve vrouw maakte thuis soep warm en bracht 2 kroketten met brood mee.

Stel je komt al jaren  in Thailand op vakantie   en iets op je vakantie adres staat je niet aan  dan zoek je gewoon een ander logeer adres wie beter kan moet gewoon beter gaan toch.?

Om kort te gaan kunt u in uw levensonderhoud voor u alleen in Thailand met een bedrag van 150.000 THB leven als god in Thailand. Dan hebben we het over nog geen 4000 eurotjes.
Maar hoe is de praktijk dan zal u zeggen.
Om dat de meeste mannen die een miserabele huwelijk in Nederland achter zich hebben gelaten,die willen hier in Thailand de grote meneer uithangen en zich enorm uitsloven voor de Thaise wippertjes.

Sommigen hadden in plukmekaal land Nederland een oude fiets en zaten duur te huren.
De meeste hadden een sagarijnige vrouw en dikwijls veel eisende kinderen.

Of ze zijn boven de 60 jaar en dan kijkt geen ene natte gum nog naar ze om.

Dan gaat men naar Thailand want men had gehoord dat er veel natte gummen beschikbaar zijn die gaarne de farang van zijn geld willen verlossen.
Nu is er inderdaad een overschot aan vrouwen in Thailand en ja voor geld zijn ze bereid veel op te offeren.

En ze hebben allemaal hun eigen verhaal dat ze aan de Farang  ophangen.Maar het precieze  daar kom je nooit achter. Alles wat ze niet graag zeggen  of doen schuiven ze dan af op hun cultuur.

Dan gaat men naar Thailand want men had gehoord dat er veel natte gummen beschikbaar zijn die gaarne de farang van zijn geld willen verlossen.
Nu is er inderdaad een overschot aan vrouwen in Thailand en ja voor geld zijn ze bereid veel op te offeren.

Dus die mannen de meeste zijn nooit echt op de harde weg geweest gaan dikwijls de boot in.Ze lopen de hele dag hun edele deel achterna zitten veel in de kroeg en scheppen enorm op tegen de arme Isaan vrouwtjes.
Dan kopen ze op verzoek van een Thaise vrouw een stuk grond en kopen of bouwen er een huis voor haar op. Ze vragen zich nooit af hoe woonde die vrouw eerst of waar leefde ze van ,nee ze willen dan als Farang grote indruk maken op die arme vrouw.

Sommige trouwen of wonen snel samen met een bar meid die uit dat leven wil .De meeste zeggen dan bij de kennismaking ik doe dit voor het eerst en jij bent de eerste.Maar neem van mij oude zeeman aan Eens een hoer altijd een hoer .

Dan als het huis er eenmaal staat betaald door de farang moet die man persee een grote Vito car hebben want de hele buurt verwacht van hem dat hij laat zien hoe goed het met hun gaat.
Echter in 70% van de gevallen is na 2 a 3 jaar de zgn liefde over.Er blijft buiten het huishoudgeld wat die vrouw elke maand van de man ontvangt als ze samen wonen weinig over.Hij moet meestal ook de familie en haar kinderen onderhouden schoolgeld etc etc komt er allemaal bij.

En als de buffel van haar tante ziek is moet hij de arang de vee arts betalen. Of de scooter van de zoon begeeft het dan moet de Farang de reparatie voldoen.Zijn er kleine kinderen dan draaid hij daar ook voor op ,zonder zich af te vragen hoe regelde die vrouw dat voor dat ze de Farang had ontmoed???

Dus dan is de koek snel op verdeeld.
En dikwijls is dan ook de zgn liefde over ,en kan de man vertrekken met achterlating van al zijn betaalde spullen.
Natuurlijk kan ik niet allen over een kam scheren maar ik heb nog nooit gehoord dat een Farang het van een Thai voor een gerecht had gewonnen.

Ook niet van de Nederlander waarvan zijn vrouw er met de putsieban lag te wippen als hij even weg was. Der zijn er die met zwart geld hier heen kwamen soms meer dan 6 miljoen thb maar ook die hebben alles verspeeld.
Om kort te gaan adviseer ik iedereen kom er gerust eens over praten met mij.
Maar kom niet met leugens aan bij me in de vorm van ik heb het anders mee gemaakt. En die van mij is anders!!!!!
Persoonlijk heb ik dan een vrouw getroffen die zelf nu 2 huizen bezit en tevreden is met een huishoud geld van rond de 500 euro pm waar ze alles van betaald.
Dus iemand die bvb 1000 euro aow heeft en een aanvullend pensioen en die geen huis of auto koopt maar gewoon huurd is beter af.

Tenslotte

dat wij aow ers wonende in Thailand  soms gekort worden heffings  korting etc hebben we  ookveel te danken aan  het uwv en svb.

Waarom???

Via het UWV die al herhaaldelijkin opspraak was in Nieuwsuur  worden er mensen soms ver onder de 50 met toestemming  en behoud van uitkering  toegestemd dat ze naar een warm land mogen.

Veel van die gasten mankeren echter niets zitten in Thailand in de diverse soorten handel huizen  handel.auto handel cafe eigenaar etc.En die mensen worden nooit herkeurd en drijven dikwijls in Thailand handel op hun vrouw der naam.Kopeneen oud huis knappen het open doen het dan voor een dikke prijs weer  doorverkopen..Dan vraag je je soms af als  zo iemand kan werken als huizen verkoper ,of als auto handelaar  waarom  dan een uitkering dan had die persoon dat beroep toch ook in

Nu zal ik nooit beweren omdat ik geen dokter ben dat ze allemaal met een wao uitkering hier tenonrechte  verblijven.Maar   ik schat dat 50% totaal niks mankeerd en dat de Nederlandse belastingbetaler  daar voor opdraaid.

Nieuwsuur  schonk laatst aandacht aan het slecht functioneren van  het UWV en nu zal het niet lang meer duren of die personen die niks mankeren worden  op het matje geroepen  bij de uitkerende instanties in Nederland.

We moeten er onze kop niet voor in het zand steken  want anders worden we via een achterdeur  gepakt En zitten we vast ha ha ha .

Ja en sexen is gewoon een moment opname,voor echte liefde en wederzijds respect komt echt wel wat meer  kijken.

Udonthanicityweblog@gmail.com

   lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

 

76 Jarige vrouw vermoord in Udonthani om juwelen.

7 jun

        De beste Thailand – community

ww.nederlandersinudonthanicity.nl

udonthamicityweblog@gmail.com

ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!!!!!!

3000 volgers online.
Op dit moment hebben we 134.720 als bezichtigers van onze weblog genoteerd das nie niks .
De site waar iedereen zijn mening mag geven. Wij respecteren ieder zijn mening.
Wij plaatsen uw reactie ook als die elders zijn geweigerd. Het mag zelfs anoniem!!!!
Wij houden geen administratie van reacties bij , geen nieuwsbrieven die niks zeggen,mag je zelfs taalfouten in je bericht zetten ,omdat we zelf ook niet hoog opgeleid zijn.
Bij ons mag je chatten ,en onzin insturen onze eigenaar ,moderator /beheerder /poortwachter is de enige die beslist wat er wel of niet op deze site komt

 

Een eigen YouTube kanaal lowy Cremers

FB Thaise Lowy

Hulp nodig?Zij helpen iedereen en spreken Engels!!

 

Met dank aan onze Sponsors  Brickhouse Inn /Meetingpoint /pc repair /Eurotv asia.

 Een bijdrage van onze misdaad verslaggever     Alcapone uit Udonthani

Een 76-jarige vrouw werd dood gevonden in het Udon Thani-huis waar ze alleen woonde, en haar gouden ketting en twee gouden armbanden ontbraken, zei de politie.

Usa, die in een ander district woont, zei dat zij en twee andere broers en zussen geprobeerd hadden om Orathai te overtuigen om bij één van hen te wonen, maar de moeder stond erop het huis te blijven terwijl ze haar overleden echtgenoot miste. Haar kinderen bezochten  haar wekelijks.

Usa zei dat de buurman van haar moeder had gebeld om te melden dat de lichten in huis enkele dagen niet waren aangezet. Usa haastte zich om maandag haar moeder te controleren en vond het lichaam in de keuken.

Usa zei dat de gouden ketting en twee armbanden die ze altijd had gedragen, verdwenen waren.

Het lijk werd naar een autopsie gestuurd in het provinciale ziekenhuis.

 

Steek uw hoofd niet in het zand, want voor dat u het weet zit u vast ha ha 

Maar  zet uw  advertentie hier  uw Logo /banner /of uw specialiteiten.

even mailen lowy.cremers.senior@gmail.com

%d bloggers liken dit: